Just another form of Nui

Mình lập ra blog này trong giữa những ngày tháng mà cuộc đời của mình như đang rẽ sang một nhánh hoàn toàn mới.

Spaghetti và Nui vốn đều là những loại mỳ đến từ phương Tây. Nếu như Nui vốn thường có dạng hình ống (penne, gomiti) hay xoắn (fusili) thì Spaghetti lại chỉ có 1 dạng, đó là các sợi đan xen vào với nhau.

Chính vì sự “rối tung” của Spaghetti mà người ta còn có thành ngữ Spaghetti code, ý để chỉ code rối tung rối mù chẳng ra đâu vào với đâu.

Spaghetti ở đây cũng thế. Nó rối tung. Nhưng biết đâu được, ta lại tìm ra nghệ thuật giữa sự rối tung đó?