tôi xin em một chút tình
hôn lên đôi má hoa quỳnh mộng mơ
mai rồi mình có bơ vơ?
hao gầy đôi mắt ngây ngô đợi chờ
chén nồng anh viết bâng quơ
đan vào tóc rối tơ vương câu tình