Ảnh chụp bởi chị Thủy, ở Sugiton (Marseille)

Ban đầu là 2 ảnh riêng biệt (chị Thủy chụp thử 1 cái trên và 1 cái dưới), xong lúc về nhà Nui ghép thành 1 cái to